august

Vrijeme je intenzivne obrade tla na veću dubinu, bilo za sjetvu ozimih usjeva ili za sjetvu proljetnih kultura. Pravi je trenutak rasipanja i zaoravanja ukupnih količina stajskoga gnojiva koje posjeduje gazdinstvo. Sa stajnjakom treba zaorati i NPK gnojiva namijenjena osnovnoj gnojidbi. Koristimo gnojiva NPK 7-20-30, NPK 8-26-26, NPK 5-20-30 S, NPK 10-30-20 ili NPK 6-18-36, ovisno o tipu tla i kulturi za koju se obavlja gnojidba.. Naknadno unošenje istih gnojiva prije sjetve daje znatno lošije učinke, jer se smanjuje aktivacija azota iz organske tvari tla, a fosfora i kalija iz pričuve. Za pšenicu treba zaorati 300 - 500 kg/ha NPK 8-26--26 ili NPK 10-30-20. Predsjetveno zatanjurati 100 kg/ha UREE ili 100 - 200 l/ha UAN-a. Za povrće koje se sije ili sadi ujesen primijeniti 500 - 700 kg/ha NPK 5-20-30 S, ili NPK 7-14-21 S. U voćnjacima, prije berbe jabuka i krušaka, obavlja se posljednje prskanje Fitofertom radi boljeg čuvanja plodova, odnosno bolje skladišne sposobnosti

Odabiru se grla koja će se ostaviti za rasplod i dalji uzgoj, a ostala se tove i prodaju. Stoka koja je bila na ispaši dohranjuje se prekrupom od ječma, kukuruza ili zobi u željenim količinama. Perad za jesensku prodaju tovimo i pripremamo za prodaju.

U VOĆNJAKU se beru ljetne vrste voća. Provodi se zelena rezidba. Obavljaju se kalemljenje na spavajući pup. Ukoliko nema kiše, voćke se zalijevaju.

Pojačan je napad nametnika i potrebna je redovita zaštita. Sve više se tlo suši i sve više treba povrće zalijevati. Prekopava se tlo poslije berbe kultura. Sije se: blitva, mrkva, peršin, grah-mahunar, salata radič, endivija, špinat, poriluk, luk srebrenac, matovilac, kineski kupus. Sadi se: karfiol, kupus, kelj, kelj pupčar, brokula, salata, radič, endivija, raštika, korabica, poriluk, ljutika.

U VRTU se reže crnogorična živica. Crnogorično drveće se sadi i presađuje. Ocvale trajnice razmnožavaju se dijeljenjem. Zimsko cvijeće sadi se na otvoreno.

Prebaciti žito lopatama da se ohladi i prozrači. Ukloniti nepoželjne primjese. Pripremiti skladište za kukuruz ili omogućiti razdvajanje pšenice od kukuruza.

Prije gnojidbe za jesenske kulture preporučuje se uzeti uzorke tla za hemijske analize, posebice ako se namjeravaju podizati trajni nasadi - voćnjaci i vinogradi. Za meliorativnu gnojidbu treba koristiti NPK 5-20--30 S, NPK 7-20-30, NPK 8-26-26, NPK 6-18-36 ili NPK 10-30-20.
Sjetvu uljane repice treba obaviti u posljednjoj dekadi augusta, ili u prvoj dekadi rujna, ovisno o vlažnosti tla. Prije sjetve uljane repice treba zaorati 300 - 400 kg/ha NPK 8-26-26, NPK 7-20-30 ili NPK 10-30-20, a zatanjirati 150 kg/ha UREE.