februar

Počinje prehrana pšenice i ostalih ozimih usjeva - ozime zobi, raži, ječma i uljane repice azotnim i kompleksnim mineralnim gnojivima s povećanim sadržajem azota. Koristi se mehanizacija i posljednje smrzavanje za prehranu usjeva. Potkraj mjeseca siju se jari usjevi pšenice, zobi, raži i ječma, prozračuju se travnjaci na livadama uz prihranu. Na livadama se suvišna voda odvodi u jarke, kanale i vodotokove.

U toplim danima oko podneva štalu treba prozračiti, a stoka se pušta na svježi zrak. Tada se štala temeljito očisti i poprave manje štete. Hranidbi stoke i dalje treba pokloniti punu pažnju, posebno osigurati dovoljno minerala i vitamina. Perad i dalje držati na toplom, davati joj kvalitetnu hranu. Guske počinju nesti jaja, savijati gnijezda, pa im treba osigurati odgovarajuće mjesto.

Nastavite uređivati voćke. Rane od rezanja premažite voćarskim voskom. Prihranjuju se voćke, obavlja se zimsko prskanje mineralnim uljem i sredstvima na bazi bakra. Provjeravajte zaštitu od zečeva.

Tople lijehe pune se bioenergetskim materijalom i dobrom klijališnom zemljom. Pripremaju se klijališta za sjetvu ili pikiranje biljčica. Provodi se njega sijanog povrća iz januara. U zaštićenom prostoru sije se rani kupus, rani kelj, rana salata, rani karfiol, rana brokula, rani paradajz, rana paprika, patlidžan, rana korabica, a na otvorenom prostoru bob-mahunar, cvekla, grašak, luk, mrkva, peršin, rotkvica. Na otvorenom prostoru sadi se luk, krumpir, rani kupus, kelj, kozjak, artičoka. Sadi se paradajz u plastenik. Iz trapa se uklanja truhlo povrće.

U vrtu se reže živica. Pregledajte vrtni alat, popravite ga ili nabavite novi. Možete saditi neke vrste lukovičastog cvijeća ako zemlja nije smrznuta.

Pazite na miris proizvoda. Ako se žito počelo zagrijavati, provjeriti ima li žižaka te primijeniti odgovarajući insekticid. Ohladiti žito, provjeriti stanje graha.

Vrijeme je za organizacijske i druge pripreme za proljetnu sezonu.
Voćnjake u kojima nije obavljena osnovna gnojidba ujesen, treba pognojiti NPK formulacijama u kojima je istaknut sadržaj fosfora i kalija, kao što su NPK 8-16-24 ,
NPK 7-20-30 ili NPK 7-14-21 S.
Za prihranu ozimih usjeva nabaviti KAN 27% N, ili UREA 46% N.
Ako pšenica ujesen nije pognojena s dovoljno NPK gnojiva, za prvu prihranu treba nabaviti NPK 20-10-10 ili NPK 15-15-15.
Valja obaviti i gnojidbu livada i pašnjaka, ako nisu poplavljeni, s 300 - 400 kg/ha NPK 15-15-15 ili NPK 20-10-10. Nakon gnojidbe travnjake obično treba podrljati za suha vremena, kad tlo nije suviše vlažno.