januar

Njive su obično zaštićene sniježnim pokrivačem, a zbog kolebanja temperatura (noću vrlo niske, danju povremeno sunčano) stvara se ledena pokorica, koju treba razbijati prohodom traktora. Ako u januaru ne padnu snjegovi i izostanu niske temperature nastavljaju se jesenski radovi – oranje i zaoravanje mineralnih gnojiva (NPK ) i organskih (stajnjaka). Ako zatopli, ispušta se voda koja leži na njivi. Izrađuju se planovi proljetnih i ostalih radova tekuće godine. Nabavlja se materijal za proljetnu sjetvu: sjeme, gnojiva, zaštitna sredstva, rezervni dijelovi i ostalo. Obavlja se pregled uskladištenih proizvoda (repa, krompir u trapovima) koji se utopljavaju.

Posebna se pažnja poklanja prehrani steonim junicama i kravama. Preživačima se uz sijeno daje i svježa gomoljasto-korijenasta hrana uz dodatak koncentrata. Silažom se hrani sva stoka jer je to najbolja hrana. Perad, a osobito kokoši nesilice, drže se na toplom uz umjetno svjetlo.

Uredite voćke, prihranite ih stajskim i mineralnim gnojivom. Provedite zaštitu od zečeva. Ako nisu preniske temperature, iskopajte rupe za sadnju.

Donosi se plan uzgoja povrća u bašti. Popravlja se ili kupuje alat i inventar, kvalitetno sjeme, mineralna gnojiva i pesticidi. Pripremaju se tople lijehe. U zaštićenom prostoru priprema se tlo za sjetvu špinata, kelja,rotlvice,mladog luka i salate. Na otvorenom prostoru sije se grašak i bob-mahunar. Pregledava se povrće u trapu, podrumu i tavanu.

Zemlju pognojite stajskim đubrivom, mineralnim gnojivom ili razbacajte kompost. Ako ima snijega, skinite ga s grana ukrasnog drveća i grmlja. Provedite zaštitu od zečeva. Trajnice koje prezimljuju u zatvorenim prostorijama pregledajte i povremeno ih zalijte.

Održavati nisku temperaturu pšenice, ječma, kukuruza i sličnih proizvoda.

Trenutak je planiranja izbora mineralnih gnojiva za novu proizvodnu sezonu. Za osnovnu i predsjetvenu gnojidbu NPK formulacije, a za prihranu svih poljoprivrednih kultura tijekom cijele vegetacijske sezone pojedinačna azotna gnojiva.
Za manje površine ili okućnice izaberite mala pakiranja mineralnih gnojiva, a za proljetne folijarne prihrane FITOFERT gnojiva, tekuća mineralna gnojiva s makro i mikroelementima.
Za sve informacije i stručne savjete obratite se na telefon 062-756-484.