Zaštitna sredstva

Zaštitna sredstva (pesticidi) su tvari za suzbijanje štetnih organizama.

Mogu biti sintetičke kemijske tvari ili (rijetko) i prirodnog podrijetla. Zaštitna sredstva su uglavnom toksične tvari kojima je namjena selektivno uništavanje štetnika.Na području zaštite bilja, pesticidi su sredstava za zaštitu bilja, a na području desinsekciji oni se nazivaju "biocidi".